Моделът – дълъг вариант


МОДЕЛЪТ

Пет-стъпков модел на добавена стойност.

  • Идентифициране на убедителна идея и млади таланти, чието верую кореспондира на мисията на „Първа клапа“;
  • Сформиране на подходящ творчески и производствен екип от ментори, които кореспондират на мащаба и комплексността на творческия проект;
  • Осъществяване на пълния процес по реализация на творческия проект - „от идея до продукт“;
  • Реализация на художествения продукт, започвайки от годишен цикъл на международен фестивален живот и последваща широка и отворена дистрибуция;
  • Получаване на обратна връзка за качествата на реализирания продукт и нов цикъл за привличане на средства за следващия целеви проект в портфолиото на „Първа клапа“.


1stclapper.com
Scroll to top