Моделът


ЦЕЛИТЕ

Всеки един проект на „Първа клапа“ прилага модел за „рефлективно учене“, който се подчинява на три основни цели:

1stclapper.com

МОДЕЛЪТ

Пет-стъпков модел на добавена стойност.

  • Идентифициране на убедителна идея и млади таланти, чието верую кореспондира на мисията на „Първа клапа“; 
  • Сформиране на подходящ творчески и производствен екип от ментори, които кореспондират на мащаба и комплексността на творческия проект; 
  • Осъществяване на пълния процес по реализация на творческия проект - „от идея до продукт“;
     
    Прочети повече>>
1stclapper.com

ПОДХОД НА УЧЕНЕ

Моделът на „Първа клапа“ се гради изключително върху подхода за реализация на одобрения идеен проект, който позволява максимална производствена ефективност, както и ефикасност на етапите на „учене чрез правене“.

Основният диференциращ аспект в подхода на „Първа клапа“ е подходът на „рефлективно учене“.

Прочети повече>>

1stclapper.com
Scroll to top