Подход на учене – дълъг вариант


ПОДХОДЪТ НА УЧЕНЕ

Моделът на „Първа клапа“ се гради изключително върху подхода за реализация на одобрения идеен проект, който позволява максимална производствена ефективност, както и ефикасност на етапите на „учене чрез правене“.

1stclapper.com

Основният диференциращ аспект в подхода на „Първа клапа“ е подходът на „рефлективно учене“. Подходът на „рефлективно учене“,от една страна, се изразява в добре планирана подготовка за изпълнение на всеки един етап от проекта, със специален фокус върху необходимото знание, умение и поведение, но намира пълен смисъл при прилагането поетапната самооценка на всеки един дебютант за изминатия път, за поправимите и непоправимите действия, както и за взетите и невзетите решения.


<< Обратно

1stclapper.com
Scroll to top