Целите – дълъг вариант

ЦЕЛИТЕ

Всеки един проект на „Първа клапа“ прилага модел за „рефлективно учене“, който се подчинява на три основни цели:

  • Художествена стойност
  • Производствена стойност
  • Учебна стойност Художествената стойност започва с творческата идея и стига до завършения филмов продукт и неговата окончателна сила на въздействие.

Тази цел обслужва устояването на замисъла, развитието на визията и историята, както и отказването от неработещите идеи в хода на самата реализация.


Производствената стойност е свързана с ефективната реализация на художествата идея, изразена в ресурси, време и екипна енергия.

Ако първите две цели са пряко свързани с крайния продукт, то последната цел е свързана с процеса на реализация на този продукт и нескончаемия процес на „учене чрез правене“. 


Учебната стойност е определяща за бъдещата реализация на нашите дебютанти.


За „Първа клапа“ е еднакво важен както творческият продукт, така и формираният творец, първото обслужва прекия резултат на проектите, а второто - бъдещата реализация на дебютантите ни.

Scroll to top