Мисия – дълъг вариант

МИСИЯ

„Първа клапа“ е предпоставка млади творци, в изключително ранна възраст, да направят своя филмов дебют, превръщайки необременените от възраст и опит творчески идеи в творчески продукт с художествена стойност.

За да постигнат тази цел, творческият потенциал на идеите им ще бъде ревниво пазен и доразвит от цялостен екип опитни и технически подготвени експерти, понастоящем работещи в реалното филмово производство.

В „Първа клапа“, както и в киното, полетът на въображението среща земното притегляне - така, че двете да се съединят в единство и да изненадат публиката.  

В „Първа клапа“ енергията и смелостта на младия творец се среща с опита и баланса на утвърдените професионалисти - така че двете да се допълнят взаимно - младите да направят смели и големи крачки, а опитните да бъдат провокирани с нови идеи и стремеж за експерименти.

В „Първа клапа“ се срещат неопитни и опитни, „творци“ и „техничари“, стари и млади, но най-вече се срещат отворени и отговорни личности, които могат както да мечтаят, така и да решават трудни казуси.

В „Първа клапа“ се реализират филми, които разказват история и трябва да въздействат на зрителя чрез своя художествен почерк.

В „Първа клапа“ не се реализират проекти с елитарна авангардност, достъпна до малцина или само до собствените си създатели.

В „Първа клапа“ се реализират пълнометражни, а не късометражни филми, защото веруюто на компанията е, че един творец се учи и развива пълноценно, устоявайки на целия дълъг и изморителен процес - така че в този път да не загуби себе си и идеите си. Правенето на кино е маратон, а не спринт.

„Първа клапа“ не е училище или институция, „Първа клапа“ е средище, което на проектен принцип събира и дава шанс на надеждни таланти, без значение на училищна или университетска принадлежност, да реализират първия си дебютен филм. Учебният процес на „учене чрез правене“ е неизбежен, но той е обусловен от крайната цел на твореца.

„Първа клапа“ не е организация, финансирана от целеви фондове. Вложените средства в първия проект трябва да се възпроизведат, за да подкрепят следващия проект, и така до края на света. Скоростта и мащабът на тази дейност зависят от надеждността на самите проекти и готовността за допълнително спомоществателство от страна на различни заинтересованите страни.

Девизът на „Първа Клапа“ е „Не на лесното“.


Scroll to top