Обръщение на основателя – дълъг вариант

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОСНОВАТЕЛЯ

„Първа клапа“ е лична кауза, която се надявам да се превърне в обща за по-широк кръг спомоществователи.

Лична е каузата, защото е свързана с лична история.

В своите младини аз съзнателно съм се отклонил от творческия си път в киното и театъра, следвайки практични доводи, които към онзи момент бяха свързани с качеството на образование и живот. 

Съдбата е отредила, при едни нови обстоятелства и при един широко отворен свят, моят син да носи в себе тази недовършена задача. Неговата страст е в пъти по-голяма, а надявам се, такова да е и неговото бъдеще, както и бъдещето на много други подрастващи творци, които се нуждаят от правилната подкрепа в правилния момент.

Опитът ми е показал, че децата и подрастващите имат естественото предразположение да мислят мащабно, извън ограниченията и нормите, които още не познават. Обичайно ние, „опитните“, ги спъваме в тесногръди модели на обучение и тесни коридори за реализация.

Аз вече имам зад гърба си два творчески проекта с деца и подрастващи, които работиха в пряка близост с професионалисти от театъра и цирка. Художественият резултат, който те постигнаха заедно, беше забележителен и оценен високо, както от бизнес партньорите, които финансово подкрепиха реализацията на тези проекти, така и от най-важните в това дело - зрителите. Първият проект беше удостоен с престижна награда в своята област.

Сега се захващам с нов експеримент, прилагайки същия принцип, а именно - млади таланти срещат опитни професионалисти, за да реализират съвместно своя филмов проект. 

Отново в центъра стои процесът на „учене чрез правене“, но в един дял на изкуството, където техническата способност за реализацията е в пъти по-определяща за крайния резултат.

Поради това прилаганият процес и методи на работа в проектите трябва да следват най-добрите настоящи практики във всички дялове на това изкуство - от снимачен подход и техника до самата организация на снимачния процес.

Професионалната ми практика е доказала силата на личния пример и устойчивостта на първото впечатление, затова и целият широк кръг професионалисти, които са въвлечени в това начинание, притежават опит и отношение към високите стандарти на работа.

Първият филмов проект „Шибил“ ще бъде пилотен и тест дали концепцията на „Първа клапа“ е устойчива. По този начин отговорността и финансовият риск са единствено лични, но успехът е споделен.

Прохождането на „Първа клапа“ в пълнота би дало платформа за дебют на още млади творци, в допълнение на не малката бройка предстоящи дебюти в проекта „Шибил“.

Надеждата ми е, че всеки един нов проект трябва да притежава художествена стойност, така че да върне и привлече нов финансов ресурс, който да бъде вложен в следващия кино проект и така, докато този процес има добавена стойност и прави смисъл.


Петър Бозаджиев
Основател на „Първа клапа“
и първи спомоществовател

Scroll to top